ŽSR Železničné telekomunikácie

Data services


Dátové služby

Dátové služby Vám umožnia predovšetkým rýchle, spoľahlivé a bezpečné pripojenie lokálnych počítačových sietí jednotlivých organizačných jednotiek podniku (príp. medzipodnikové prepojenie lokálnych počítačových sietí) k centrálnemu informačnému systému.

Prostredníctvom modernej IP/MPLS siete Vám bezpečne prenesieme Vaše citlivé dáta do Vami požadovaných lokalít a vytvoríme VPN siete podľa Vašich požiadaviek.

Konkrétne a cenovo najvýhodnejšie riešenie dátových služieb Vám radi vypracujeme na základe Vašej písomnej požiadavky, ktorú prosím adresujte na naše obchodné kancelárie.