ŽSR Železničné telekomunikácie

Informatika


Rámcový profil

Železničné telekomunikácie Bratislava patria medzi významných poskytovateľov služieb z oblasti informatiky a informačných technológií na Slovensku. Počas mnohoročnej histórie vyvinuli a prevádzkujú celú radu informačných systémov a produktov podľa požiadaviek zákazníkov. Prevádzkované informačné systémy sú najmä z oblastí dopravy a logistiky, ktoré podporujú chod nákladnej a osobnej železničnej dopravy. Prevádzka a správa informačných systémov je zabezpečená skúseným tímom špecialistov na technologických zariadeniach, ktoré spĺňajú tie najvyššie kritériá kvality a bezpečnosti. Požiadavky zákazníkov a reklamácie sú riešené s podporou Hotline - Service deskuZákazníckeho centra.

Zabezpečujeme prevádzku komunikačnej infraštruktúry vrátane:

  • Koncových zariadení
  • Hlavného a záložného Datacentra
  • Dátových skladov
  • Medzinárodnej výmeny dát
  • Zákazníckeho centra

Najväčšími zákazníkmi ŽT sú:

  • ŽSR - interný zákazník,
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Z množstva IT projektov, ktoré ŽT vyvinuli a v súčasnosti prevádzkujú pre svojich najväčších zákazníkov, sú svojím významom kľúčové nasledovné projekty: