ŽSR Železničné telekomunikácie

Poslanie a Vízia


Poslanie a Vízia

Poslanie

Efektívne prevádzkovať všetky elektronické komunikácie a informačné technológie ŽSR, manažovať ich modernizáciu a rozvoj pre maximálne zhodnotenie vynaložených investícií a optimálne využitie kapacít IKT infraštruktúry ŽSR prostredníctvom poskytovania kvalitných, bezpečných a komplexných informačno-komunikačných služieb hlavne pre ŽSR, ale aj pre dostupných externých zákazníkov, a tým zabezpečovať dlhodobý stabilný rast ekonomickej hodnoty podniku a priestor pre kariérny rast zamestnancov.

Vízia

Stať sa komplexným poskytovateľom všetkých informačno-komunikačných služieb primárne pre potreby zabezpečenia prevádzky a bezpečnosti železničnej dopravy s víziou poskytovania vysoko kvalitných služieb všetkým zákazníkom.