ŽSR Železničné telekomunikácie

Topológia siete


Topológia siete


O telekomunikačnej sieti ŽT

Dlhodobé skúsenosti ŽT s budovaním a prevádzkou rôznych typov infraštruktúry potvrdzuje fakt, že vybudovala a prevádzkuje na dĺžke 3300 km železničných tratí najväčšiu alternatívnu telekomunikačnú infraštruktúru v SR.

Tvoria ju nasledovné typy sietí:

  • WAN (IP/MPLS),
  • metropolitné siete vo vybraných mestách,
  • stovky LAN sietí, prostredníctvom ktorých je zabezpečené prepojenie stoviek telekomunikačných objektov a poskytovanie desiatok tisíc hlasových, dátových a transportných služieb.

Dohľad nad infraštruktúrou zabezpečuje vlastné monitorovacie pracovisko nepretržite 24 hodín denne.
Servis infraštruktúry zabezpečujú servisné tímy pokrývajúce celé územie Slovenska tak, aby boli schopné v krátkej dobe odstrániť prípadnú poruchu.

Mapy:

Mapa vysokokapacitnej optickej siete, body - pdf

Technická špecifikácia účastníckych rozhraní pre:

Prenájom pevných digitálnych okruhov a prístupu do siete Internet - pdf
Pripojenie do verejnej telefónnej siete - pdf