ŽSR Železničné telekomunikácie

Sídlo spoločnosti


Sídlo spoločnosti

Obchodné meno

Železnice Slovenskej republiky
Železničné telekomunikácie Bratislava, o.z.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B
IČO : 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK 2020480121

 

Sídlo

Kováčska 3
832 06 Bratislava

 

tel./sekretariát:

+421 2 2029 5310

email/sekretariát:

zt@zsr.sk

web:

www.zt.sk

 

Poznámka:
Informácie o vlakových spojoch v osobnej doprave Vám poskytnú na t.č. 18 188 (+421 2448 58 188).