ŽSR Železničné telekomunikácie

Telefónny zoznam


TELEFÓNNY ZOZNAM

Pre vyhľadanie telefónneho čísla účastníka v sieti Železničných telekomunikácii využite našu aplikáciu, alebo kontaktujte Zákaznícke centrum na telefónnom čísle (02) 2029 2000 - voľba 1