ŽSR Železničné telekomunikácie

Referenčná ponuka


Referenčná ponuka

ŽSR, Železničné telekomunikácie Bratislava zverejňujú referenčnú ponuka na prepojenie sietí v pevnom umiestnení.

Referenčná ponuka obsahuje informácie týkajúce sa:

  • služieb ukončovania volania,
  • informácie o účtovaní,
  • technické špecifikácie,
  • charakteristiky siete,
  • zmluvné podmienky dodávania a používania služby ukončovania volania v pevnom mieste pripojenia,
  • cien.