ŽSR Železničné telekomunikácie

Služby Datacentra


Služby DataCentra

„Služby DataCentra“ sú logickou a technologickou nadstavbou k službám „Služby DataCentra – Housing“, kde nad súhrnom fyzicky a logicky prepojených serverov a iných zariadení, ktoré slúžia na prevádzkovanie vybraných aplikácií, automatizované spracovanie, ukladanie a zálohovanie dát sú poskytované „Služby DataCentra“.    

 

Služby DataCentra:

  • správa a prevádzka centrálnych serverov,
  • správa a prevádzka databáz,
  • správa a prevádzka informačných systémov.

Podporné služby:

  • monitoring a kontrola prevádzkovaných aplikácií,
  • riešenie problémov a incidentov cez Hotline - Service desk 24/7

V súčasnosti je poskytovanie „Služby DataCentra“ a podporných služieb pri prevádzkovaní realizované pre:

  • všetky informačné systémy na ŽSR,
  • IS IKVC a ďalších systémov pre ZSSK Slovensko a.s.,
  • ISP - Informačný systém prevádzky a ďalších systémov pre ZSSK Cargo a.s.