ŽSR Železničné telekomunikácie

Služby Datacentra - Housing


DataCentrum - Housing

„DataCentrum – Housing“ od ŽT je základnou službou DataCentra. Jedná sa o prenájom priestoru zákazníkovi, ktorý je vybavený pre nepretržitú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ITC zariadení.

 

Parametre

 • požadovaná podlahová plocha pre prenájom:
  - m2
 • dostupnosť energie:
  - k dispozícii redundantné/zálohové napájanie v štandarde Tier 3,
  - meranie spotreby el. energie
 • klimatizácia:
  - modulárnymi klimatizačnými jednotkami v redundantnom režime
 • fyzická bezpečnosť:
  - kamerové systémy, viacnásobná kontrola vstupu vrátane PIN kódu a zabezpečovacej signalizácie
 • protipožiarna bezpečnosť:
  - elektrická požiarna signalizácia a hasiace zariadenie na báze fluórovaného plynu
 • monitoring prevádzkových parametrov
  - všetky prevádzkové podmienky (teplota, vlhkosť, príkon a iné) sú monitorované a dohladované cez jednotný monitorovací systém
 • konektivita
  - interná - prepojenie na viacerých úrovniach s kapacitou n x 10 Gbps,
  - externá - prepojenie k významným peeringovým centrám SIX a Sitel po vlastnej optickej sieti.