ŽSR Železničné telekomunikácie

Medzinárodná výmena dát


MEDZinárodná výmena dát

Pre efektívne a bezpečné fungovanie vlakovej dopravy je dôležité zabezpečenie výmeny potrebných dát medzi operátormi a dopravcami a to nielen na vnútroštátnej ale aj na medzinárodnej úrovni.

V rámci železničných telekomunikačných sietí je vytvorená privátna sieť „HERMES VPN“. Aby zákazník mohol komunikovať a pristupovať k medzinárodnej výmene dát, musí byť bezpečne pripojený a nakonfigurovaný k sieti „HERMES VPN“, čo je dôležitá úloha pre poskytovateľa pripojenia. 

 

Železničné telekomunikácie v rámci poskytovania tejto služby zabezpečujú:

 • dátový prenos,
 • konfigurovanie a prevádzku komunikačného SW,
 • správu prístupového servera siete „HERMES VPN“,
 • správu OS,
 • styk so zahraničím pri riešení konfigurácií a problémov,
 • manažovanie, monitorovanie produkčných a testovacích systémov pre MVD,
 • manažovanie, monitorovanie, správa HIT Rail, Raildata certifikovaných aplikácií,
 • zabezpečenie 24/7 Hotline služieb so všetkými systémami pripojenými na sieť HERMES VPN.

Služba je poskytovaná externému zákazníkovi:

 • na zabezpečenie výdaja medzinárodných rezervácií
  (ZSSK v rámci služby IKVC (Inovované komplexne vybavenie cestujúcich)),
 • na zabezpečenie obojsmernej komunikácie pri výmene správ, výkazov vozidiel s položkami nákladového listu a údajmi o zásielkach
  (ZSSK Cargo).