ŽSR Železničné telekomunikácie

ŽT Base phone /pre firmy, klasická telefónna linka/


⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

16,27 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu