ŽSR Železničné telekomunikácie

Videokonferencia


Videokonferencia na ŽSR

Videokonferenčný systém Microsoft Lync 2013

Videokonferenčný systém rozširuje možnosti hlasovej komunikácie o prenos videa a spolu s ďalšími službami je základnou súčasťou zjednotenej komunikácie (aj na ŽSR), ktorá umožňuje interné aj externé telefonické/videokonferencie bez telekomunikačných poplatkov a integráciu komunikácie s firemnými procesmi.

Umožňuje na PC (s prídavnými zariadeniami ako mikrofón a kamera) prostredníctvom softvéru telefonovať, posielať okamžité správy a vytvárať konferencie (telefonické konferencie, videokonferencie, plnohodnotné webové konferencie).

Aplikácia Microsoft Lync 2013:

  • využíva službu Active Directory,
  • sa integruje s aplikáciou Exchange Server,
  • sa integruje s aplikáciami balíka programov Microsoft Office,
  • to je úzka previazanosť serverového a klientského riešenia.

Lync 2013 prináša signalizáciu stavu prítomnosti používateľa.

Z prostredia Outlook umožňuje na základe informácie o stave používateľa zvoliť vhodnú kontaktnú osobu pre:

  • komunikáciu prostredníctvom online chatu,
  • zostavením audio či videokonferencie,
  • zdieľanie pracovnej plochy počítačov.

Hlavným prínosom systému sú:

  • finančné úspory,
  • skvalitnenie komunikácie prostredníctvom jednotnej infraštruktúry na ŽSR ako aj mimo nej.