ŽSR Železničné telekomunikácie

TIS/ISI


Technologický informačný systém

 Technologický informačný systém = Prevádzkový informačný systém a Informačný systém infraštruktúry

Informačný systém infraštruktúry

ŽSR ako správca dopravnej cesty má za úlohu spravovať železničnú infraštruktúru, ktorá je potrebná pre železničnú dopravnú cestu. Správa infraštruktúry je realizovaná prostredníctvom jednotlivých aplikácií „Informačný systém infraštruktúry“ (ISI).

ISI umožňuje evidovať objekty železničnej infraštruktúry a zároveň publikovať výkresovú dokumentáciu v rôznych grafických aj vektorových formátoch.

Objekty železničnej infraštruktúry: 

• mosty a mostom
  podobné konštrukcie


Mosty

• priecestia


Priecestia

• tunely


Tunely

 

• železničný zvršok


Zeleznicny zvrsok

• nehnuteľnosti
   (budovy, pozemky)

Nehnutelnosti

• zabezpečovacia technika


Zabezpecovacia technika

 

• elektrotechnické zariadenia
(silnoprúdové zar., trakčné vedenia, napájacie a spínacie stanice, špeciálne zariadenia) so sledovaním a plánovaním ich údržby a revízií

Elektrotechnicke zariadenia

 

  ŽT v rámci ISI zabezpečujú:

  •  prevádzkovanie,
  • testovanie,
  • správu užívateľov,
  • akceptáciu aplikácií v rámci ISI,
  • zverejňovanie dokumentácie k objektom infraštruktúry,
  • pre užívateľov individuálne konzultácie.