ŽSR Železničné telekomunikácie

Intranetové stránky


Intranetový portál ŽSR

Intranetový portál predstavuje vnútorné intranetové webové prostredie ŽSR. Realizovaný je formou tzv. kolekcie webových lokalít, určených pre rôzne účely ako hlavná lokalita, lokality VOJ/OÚ, lokality projektov, lokality pracovných priestorov.

Hlavné funkcionality informačného portálu:

 • Podpora spolupráce pracovných a projektových tímov:
  • sprístupnenie intuitívnych, flexibilných a bezpečných mechanizmov pre zdieľanie informácií prostredníctvom blogov, wiki,
  • spolupráce a publikovania dokumentov,
  • správou zoznamu úloh,
  • prieskumov,
  • tvorba šablón webov a webových stránok s podporou workflow vzhľadom na špecifické potreby podnikových procesov.
 • Personalizácia obsahu webu:
  • sprístupňovanie obsahu, webov na základe presne definovaných podnikových pravidiel a bezpečnostných politík,
  • nástroje pre navigáciu v rámci rozsiahlej štruktúry podnikového webu.
 • Správa obsahu webu:
  • umožňuje jednoducho vytvoriť, publikovať a spravovať obsah bez ohľadu na jeho formu
  • (dokument, webová stránka alebo iné)
  • poskytuje funkcie pre správu dokumentov, správu záznamov a správu webového obsahu.
  • pracovných ciest s následným vygenerovaním Cestovných príkazov.
 • Vyhľadávanie relevantného obsahu distribuovaného v rámci:
  • jednotlivých informačných zdrojov podniku,
  • databáz podnikových systémov,
  • knižníc dokumentov,
  • súborových systémov,
  • internetu,
  • prípadne iných zdrojov.