ŽSR Železničné telekomunikácie

Internetové stránky


Web stránky pre ŽSR

ŽSR vrátane ich vnútorných organizačných jednotiek, ktoré svoje činnosti poskytujú aj mimo ŽSR využívajú základný komunikačný nástroj do externého prostredia „Web stránky“.

Interným zákazníkom v rámci služby „Web stránky ŽSR“ poskytujeme:

  • návrh dizajnu,
  • implementáciu do šablóny,
  • realizáciu,
  • údržbu,
  • individuálne konzultácie,
  • webhosting a prevádzku stránok.

Správa obsahu je realizovaná prostredníctvom vyškolených redaktorov z jednotlivých organizačných jednotiek ŽSR cez WCM (Web Content Management) WebJET.