ŽSR Železničné telekomunikácie

Informačné tabule


Informačné tabule

Ak využívate vlakovú dopravu na cestovanie do práce alebo za zábavou a potrebné informácie Vám vyhovujú v takej forme ako sú zobrazované na staničných informačných tabuliach, tak práve pre Vás je tu aplikácia "Informačné tabule".

Aplikácia "Informačné tabule" poskytuje pre cestujúcu verejnosť:

  • zoznam železničných staníc a zastávok
  • stačí si vybrať svoju zastávku /stanicu a zobrazí sa Vám informačná tabuľa s ODCHODMI/PRÍCHODMI vlakov
  • dizajn korešponduje s ODCHODOVÝMI/PRÍCHODOVÝMI tabuľami, ktoré môžete vidieť na staniciach