ŽSR Železničné telekomunikácie

Evidencia a správa zmlúv ŽSR


Evidencia a správa zmlúv ŽSR

V zmysle platnej legislatívy sú ŽSR povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. Na tento účel používajú softvérový produkt, ktorý je nadstavbou k aplikáciám pre evidenciu zmlúv, objednávok a faktúr v SAP ECC.

Aplikácia slúži na:

 • evidenciu dokumentácie k:
  • zmluvám,
  • objednávkam,
  • faktúram,
 • zverejňovanie:
  • zmlúv,
  • objednávok,
  • faktúr.

Zverejnená dokumentácia je dostupná na internetovej stránke ŽSR.