ŽSR Železničné telekomunikácie

Evidencia nehodových udalostí


Evidencia nehodových udalostí

ŽSR správca železničnej dopravnej cesty

ŽSR ako správca železničnej dopravnej cesty má za úlohu udržiavať dopravnú cestu, ale aj sledovať udalosti, ktoré spôsobia nepriechodnosť a obmedzenie dopravy.

Jednou z takých udalostí, ktoré môžu obmedziť využitie dopravnej cesty sú aj nehody.

Aplikácia „Evidencia nehodových udalostí“ slúži na:

  • evidenciu a štatistické vyhodnocovanie nehodových udalostí na ŽSR,
  • evidenciu dokumentácie k nehodám,
  • poskytovanie údajov o nehodových udalostiach pre konkrétne priecestia evidované v Informačnom systéme infraštruktúry (Pasport priecestí).