ŽSR Železničné telekomunikácie

Ekonomický informačný systém SAP


SAP ECC

Ekonomický systém s množstvom modulov, ktorý využívajú aj ŽSR.

 Moduly:

  • Finančné účtovníctvo,
  • Dlhodobý majetok,
  • Controlling,
  • Oprava a údržba Železničnej dopravnej cesty,
  • Personálna administrácia a personálne plánovanie,
  • Energetické média,
  • ZTIS-Zákaznícky telekomun.inf.systém,
  • Báza SAP,
  • Centrálna evidencia zmlúv.