ŽSR Železničné telekomunikácie

Dochádzkový systém „EDOS“


Elektronický dochádzkový systém - EDOS

Aplikácia na sledovanie a spracovanie dochádzky zamestnancov ŽSR.

Umožňuje:

 • evidovanie dochádzky,
 • kontrolu dochádzky,
 • plánovanie dovoleniek,
 • hodnotenie dochádzky,
 • výstupy do ekonomického systému SAP ECC.

Parametre aplikácie:

 • klient – server aplikácia.

 Externé čítacie zariadenia k aplikácii:

 • zabezpečujú kontrolu príchodov, odchodov z pracoviska a umožňujú rôzne druhy prerušenia pracovnej doby.

Nadstavbou systému je EDOS WEB ACCESS

 • aplikácia prístupná prostredníctvom internetového prehliadača pre zamestnancov v rámci intranetu,
 • poskytuje prehľad dochádzky jednotlivých zamestnancov alebo preddefinovaných pracovných skupín,
 • elektronické žiadanie a odsúhlasovanie:
  • prerušení v práci (Dovolenka, Služobná cesta a pod.),
  • dovoleniek s previazaním na elektronický plán dovoleniek,
  • pracovných ciest s následným vygenerovaním Cestovných príkazov.