ŽSR Železničné telekomunikácie

TIS/PIS


Technologický informačný systém

Technologický informačný systém = Prevádzkový informačný systém a Informačný systém infraštruktúry 

 Prevádzkový informačný systém

Prevádzkový informačný systém (PIS) je jedným z nosných IS prevádzkovaných na ŽSR. Poskytuje informačnú podporu zamestnancom ŽSR na všetkých stupňoch riadenia prevádzky na železničnej dopravnej ceste a zamestnancom dopravcov.

PIS poskytuje informačnú podporu pre procesy súvisiace s:

  • plánovaním vlakovej dopravy,
  • prevádzkou a riadením vlakovej dopravy,
  • komunikáciou s informačnými systémami dopravcov a informačnými systémami susedných manažérov infraštruktúry,
  • hodnotením vlakovej dopravy,
  • odúčtovaním výkonov za použitie železničnej infraštruktúry.

Železničné telekomunikácie v rámci poskytovania tejto služby zabezpečujú: