Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Zákazky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR" pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác spolufinancovaných z prostriedkov EÚ konajú ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, ako aj dokumenty po procese verejného obstarávania v rámci zadávania jednotlivých zákaziek sú zverejnené v profile Železníc Slovenskej republiky na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie TU .Právne dokumenty