Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Obstarávanie podľa interného predpisu ŽSR

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Zákazky zadávané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa interného predpisu ŽSR

V prípade, ak je predpokladaná hodnota zadávanej zákazky nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie, postupujú Železnice Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa interných predpisov koncipovaných v súlade so základnými zásadami a princípmi verejného obstarávania, ktoré sú zakotvené v zákone o verejnom obstarávaní a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných predpisoch a interných riadiacich aktoch s prednostným využívaním softvérového riešenia a elektronických systémov certifikovaných podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o takto zadávaných jednotlivých zákazkách, v prípadoch, ak to ustanovuje interný predpis, sú zverejnené nižšie.Právne dokumenty