Železnice Slovenskej republiky


Prekládka chynoranskej trate


21.04.2016

Prečo bolo potrebné robiť prekládku?

Prekládka tzv. chynoranskej trate reflektuje na zmenu nového smerového vedenia hlavnej železničnej trate, priestorového usporiadania koľajiska novej železničnej stanice, ako aj v náväznosti na zabezpečovacie zariadenie. Pred vydaním stavebného povolenia pre uvedenú trať bola potreba preložky generálnym projektantom stavby konzultovaná nielen s odbornými zložkami ŽSR, ale aj so zodpovednými zástupcami mesta Trenčín, ktorí posudzovali zámer z hľadiska možností územného rozvoja v danej lokalite.                                                                                                                                                                

Akým spôsobom vyriešite náhradné spoje pre cestujúcich?

Náhradnú autobusovú dopravu zabezpečuje príslušný osobný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Zhotoviteľ stavby v súčasnej dobe len pripravuje tzv. rozkaz o výluke, ktorým sa zabezpečia následné procesné úkony pre zabezpečenie náhradnej dopravy na vylúčenej traťovej koľaji. Výluka koľají by sa mala uskutočniť so začiatkom v závere augusta 2016, s predpokladom ukončenia v závere októbra 2016. Predpokladáme, že vlaková doprava bude v úseku Trenčín - Trenčianska Turná zabezpečená autobusmi. Uvedenú skutočnosť odporúčame ešte overiť priamo u dopravcu t.j. ZSSK.

Právne dokumenty