Železnice Slovenskej republiky


Informácia o začatých procesoch verejného obstarávania ŽSR za 39. týždeň 2015


29.09.2015

Železnice Slovenskej republiky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interného predpisu v uplynulom 39. týždni 2015 vyhlásili výberové konania na:

 Nadlimitné postupy ... v tomto týždni sa nevyhlasoval NP
 Obchodná verejná súťaž ... v tomto týždni sa nevyhlasovala žiadna OVS

 Prieskum trhu

 1.

Predmet záväzku/zákazky

 Meracie zariadenie pre Oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku

 2.

Predmet záväzku/zákazky

 Chladiace a mraziace zariadenia pre SIP v Strečne

 3.

Predmet záväzku/zákazky

 Zváracia súprava s elektrocentrálou

 4.

Predmet záväzku/zákazky

 PT 1011/2015 Panely cestné betónové

 5.

Predmet záväzku/zákazky

 Pieskovacie zariadenie BDS 200 RC

 6.

Predmet záväzku/zákazky

 Rezačky – rezačka špár a rezačka na kameň

 7.

Predmet záväzku/zákazky

 Rohože

 8.

Predmet záväzku/zákazky

 Hydraulický nožnicový zdvihák, elektromechanický dvojstĺpový zdvihák

 9.

Predmet záväzku/zákazky

 Spony na hadice, viazacie pásky a príslušenstvo

 10.

Predmet záväzku/zákazky

 Chladiace a mraziace zariadenia pre SIP v Strečne

 11.

Predmet záväzku/zákazky

 Výrub drevín, krovín a drvenie drevnej hmoty

 12.

Predmet záväzku/zákazky

 Opravy a servis koľajových váh typu Schenck

13.

Predmet záväzku/zákazky

 ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1“ – projektová dokumentácia

 14.

Predmet záväzku/zákazky

 Servisná podpora, opravy a dodávky pre zariadenia Inoteska

 15.

Predmet záväzku/zákazky

 ŽST Vrútky, rekonštrukcia VB a nástupíšť a informačného systému pre cestujúcich

 16.

Predmet záväzku/zákazky

 Rekonštrukcia - prestavba korby Tatra T815

 17.

Predmet záväzku/zákazky

 Servis detektorov úniku plynu na roky 2016-2017 Žilinská oblasť

 18.

Predmet záväzku/zákazky

 Vypracovanie PD na úpravu PZS km 8,248

 19.

Predmet záväzku/zákazky

 Vydrník, železničná stanica- výmena okien a dverí

 20.

Predmet záväzku/zákazky

 Oprava vnútorných stien a stropov v budove železničnej stanice Topoľčany

 21.

Predmet záväzku/zákazky

 Asanácia ŽST Pribeta – sklad TO, Kútniky – sociálne zariadenie

 22.

Predmet záväzku/zákazky

 Služby servisnej podpory, rozvoj a zvýšenie výkonu technologických celkov dátových centier ŽSR

 23.

Predmet záväzku/zákazky

 Rekonštrukcia výťahu a oprava výťahovej steny

 24.

Predmet záväzku/zákazky

 Medzilaborce – útulok a sklady TÚ – odstránenie stavby

 25.

Predmet záväzku/zákazky

 Maliarske a natieračské práce SMSÚ ŽTS MDS Spišská Nová Ves

 26.

Predmet záväzku/zákazky

 Dodávka a montáž merania spotreby elektrickej trakcie na výstupnej strane trakčných napájacích staníc a trakčných meniarní

 27.

 Predmet záväzku/zákazky

 Odstránenie vlhnutia muriva polyfunkčný objekt Bratislava

 28.

 Predmet záväzku/zákazky

 Oprava vodovodnej prípojky výpravná budova Banská Belá

29.

Predmet záväzku/zákazky

 Oprava okien, podláh, omietok a malieb v objekte ústredného stavadla Vrútky

30.

Predmet záväzku/zákazky

 Sanácia objektu v ŽST Zohor - sklad SEaE a CO

 Zámer obstarávateľa je zverejnený na internetovej stránke www.zsr.sk. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté vo Výzve na predloženie cenového návrhu.

Právne dokumenty