Železnice Slovenskej republiky


Nehodové udalosti a mimoriadnosti na tratiach ŽSR za 6. týždeň


11.02.2014

                 ŽSR na svojich tratiach v uplynulom týždni zaznamenali jednu tragickú nehodu, pri ktorej bola usmrtená jedna osoba. Počas jazdy osobného vlaku na trati Vysoká nad Kysucou – Turzovka došlo k zrazeniu muža, ktorý sa neoprávnene  nachádzal v koľajisku. Zranený bol prevezený do nemocnice, avšak následne zraneniam podľahol.

                Počas jazdy vlaku IC 500 na trati Spišské Vlachy – Markušovce došlo k strate vedomia a záchvatu cestujúcej, preto bol tento vlak mimoriadne zastavený v železničnej stanici Spišská Nová Ves. Cestujúca bola ošetrená a následne odvezená na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. V Banskej Bystrici prešiel osobný vlak ponad osobu ležiacu priamo v koľaji, ktorá javila známky opitosti. Tento prípad naďalej vyšetruje železničná polícia. Pri Malackách sa vďaka duchaprítomnosti rušňovodiča predišlo tragickej zrážke. Neznáma osoba sa pohybovala v koľajisku a nakoľko si ju rušňovodič včas všimol, použitím rýchločinného brzdenia zabránil zrážke.

                Osobitne by sme poukázali na enormný počet poškodených závor na železničných priecestiach, ktoré ŽSR evidujú od začiatku roka. Len za uplynulý týždeň sme zaznamenali  štyri prípady. Predovšetkým vodiči motorových vozidiel sa snažia na poslednú chvíľu prechádzať cez železničné priecestie, hoci je v činnosti výstražná zvuková signalizácia, avizujúca prichádzajúci vlak. Následne sa už spúšťajú závory a vodiči v panike tieto prerážajú a ničia. Niektorí sa snažia pomedzi spustené závory prekľučkovať. ŽSR varujú, že ide o vážne porušenie zákona o premávke na pozemných komunikáciách a predovšetkým nepochopiteľný hazard so životom. V prípade, že si ktokoľvek všimne akýkoľvek problém na železničnom priecestí, alebo v jeho blízkosti, je možné túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo políciu (linka 158). Následne operátor IZS alebo polície telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate. Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR pristúpili k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu.  Označovanie priecestí je v praxi v ŽSR zavedené od júna 2012. Podstatou tohto systému je pridelenie JIČ ku každému železničnému priecestiu (zabezpečené aj nezabezpečené), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je priradená databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera (príp. správcu vlečky), názov traťového a definičného úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná km poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nadmorská výška, poznámka. Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému a polícii. Po pridelení čísla je priecestie označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu na výstražníku z opačnej strany.

                ŽSR zaznamenali uplynulý týždeň 9 prípadov krádeží. Medzi najväčšie patrí krádež 66 kusov vodivých prepojok (Pribeník), krádež skrinky elektrického ohrevu (Krásna nad Hornádom) alebo krádež hadice z ohrievača teplej vody na verejnom WC (Kysucké Nové Mesto). V Hliníku nad Hronom bolo zistené preseknutie 5 kusov medených káblov na koľajových obvodoch, pričom jeden kábel bol ukradnutý.
               Pri výkopových prácach na trati Ivanka pri Nitre – Nitra bol nájdený nevybuchnutý granát. Nachádzal sa asi 5 metrov od osi koľaje a bol odnesený pyrotechnikom. Taktiež pri výkopových prácach v Bratislave došlo k preseknutiu prívodného kábla RZZ a tým k poruche štyroch priecestných zabezpečovacích zariadení na uliciach Nobelová, Janošková, Riazanská a Jarošová.

Za uplynulý týždeň sme zaznamenali 3 prípady požiarov a v 11 prípadoch došlo k zrážke vlaku s lesnou zverou.

 

Kategorizované udalosti
(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky(meškanie/prerušenie)

04.02.2014

07:59 h.

Vysoká nad Kysucou – Turzovka

Počas jazdy vlaku Os 4009 došlo k zrazeniu civilnej osoby mužského pohlavia, ktorá sa neoprávnene nachádzala v priechodnom priereze koľaje. Zranená osoba bola prevezená RZP do nemocnice na ošetrenie. Následne v nemocnici zraneniam podľahla.

Doprava prerušená od 07:59-09:15 h. 

Zmeškanie:

2 os. vlaky/ 103 minút

 

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky(meškanie/prerušenie)

03.02.2014

06:06 h

Hrhov- Jablonov nad Turnou

Vlak R 810 zrazil laň.

-

03.02.2014

09:30 h

Bernolákovo

Zistená krádež na osvetľovacom stožiar č. 41.

-

03.02.2014

17:27 h

Holiša – Lučenec

Vlak Os 6224 zrazil srnu. 

Poškodenie rušňa.

03.02.2014

23:55 h

Humenné

Zistené znečistenie skrine rušňa osobného vlaku čiernou farbou. Škoda sa zisťuje.

-

04.02.2014

06:00 h

Spišské Vlachy – Markušovce

Počas jazdy vl. IC 500 došlo ku strate vedomia a k záchvatu cestujúcej. Vlak IC 500 bol mimoriadne zastavený v ŽST Sp. N. Ves, kde bola cestujúca ošetrená privolanou RZP a následne bola odvezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

IC 500 +7 minút

04.02.2014

08:50 h

Prša – Fiľakovo

Vlak Os 6207 zrazil srnku.

-

04.02.2014

09:30 h

Pribeník

Počas kontrolnej činnosti zistená krádež 66 ks vodivých prepojok.

-

04.02.2014

09:35 h

Krásna nad Hornádom

Počas kontrolnej činnosti zistená krádež 1 ks skrinky el. ohrevu.

-

04.02.2014

10:15 h

Kysucké Nové Mesto

Na verejnom WC zistená krádež hadice z ohrievača teplej vody.

-

04.02.2014

12:15 h

Ivanka pri Nitre – Nitra

Pri výkopových prácach (výkop štartovacej jamy na pretlak kanalizácie pre mesto Nitra firmou INPEK) nájdená nevybuchnutá munícia – granát asi 5 m od osi koľaje. Privolaná polícia SR. Munícia odnesená pyrotechnikom.

Doprava prerušená 12.15- 13.00 h  

Zmeškanie:

 1 os. vlak/21 minút

04.02.2014

12.00 h

Bratislava ÚNS

Krádež prepojok.

-

04.02.2014

13:15 h

Margecany – Gelnica

Krádež 22 vodivých prepojov.

-

04.02.2014

18:53 h

Nemcovce- Kapušany pri Prešove

Vlak Os 9120 zrazil srnu.

Poškodený rušeň.

04.02.2014

22:10 h

Tatranská Lomnica- Studený Potok

 Vlak Os 8416 zrazil srnu.

-

06.02.2014

11:20 h

Žilina zr.st. – Dolný Hričov

Kontrolór trate (pochôdzkár) zistil poškodenie tabule označenia zastávky Horný Hričov.

-

06.02.2014

15:20 h

Bratislava predmestie

Pri výkopových prácach preseknutý prívodový kábel na RZZ P.č.3Následok:  trvalo uzatvorené PZZ v km 3,079 (Nobelová) núdzovo otvára dozorca výhybiek, PZZ v km 4,324 (Janošková); PZZ v km 4,628(Riazanská) a PZZ v km 5,134 (Jarošová) na trati Bratislava predmestie – Bratislava Filiálka. Od 16:35 h  je funkčné príslušné PZZ

 

06.02.2014

15:25 h

Hliník n/Hronom

zistené preseknutie 5 kusov medených káblov na koľajových obvodov „1Ja, 2Ja“, pričom jeden kábel bol ukradnutý = porucha č.2. Vyšetruje ŽP Zvolen.

Zmeškanie:

 10 os. vlak/26 minút

06.02.2014

16:15 h

Kremnica – Bartošová Lehôtka

Požiar suchého porastu popri trati. Zásah ZHU Zvolen, HaZZ Žiar nad Hronom.

-

06.02.2014

20:15 h

Kremnické Bane – Horná Štubňa

Vlak Os 7510 zrazil jeleňa.

    Poškodený rušeň.

06.02.2014

23:16 h

Banská Bystrica

Na vchodovom zhlaví vlak Os 7724 prešiel ponad osobu ležiacu priamo v koľaji, ktorá javila známky opitosti. Vyšetruje ŽP B. Bystrica.

-

07.02.2014

04:27 h

Trebišov – Čeľovce

Počas jazdy vlaku REX 900 došlo k zrazeniu srny.

-

07.02.2014

11:30 h

Hronská Dúbrava

Pri pravidelnej kontrole zistené, že na „AH“  Suť je vylomené okno a mreže na dverách.

 

07.02.2014

14:31 h

Bánov

Rušňovodič od Os 5004 oznámil požiar rušňa. Požiar čiastočne uhasený hasiacim prístrojom. Zásah ZHÚ N. Zámky 14.48 – 15.20 h.

Zmeškanie: Os5004+ 126 min (cestujúci prestúpili na 5806, 5036).

07.02.2014

21.10 h

Gbelce

Pri stavaní vak. cesty pre EC 175 bolo zistené poškodenie závory na priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZZ), poškodenie provizórne odstránené.

 

08.02.2014

10:26 h

Nitra- Lužianky

Poškodené rahno na PZZ.

 

08.02.2014

12:10 h

Čadca- Čierne pri Čadci

Zlomené rahno závor na PZZ.

 

08.02.2014

16:11 h

Hliník nad Hronom

Pri zisťovaní poruchy č.3 návestný majster zistil, že boli ukradnuté prívodné laná ku koľajovému obvodu 2 SK na druhej koľaji.

 

08.02.2014

18:43 h

Hanušovce nad Topľou

Počas jazdy Os 9120 došlo k zrazeniu srny. Bez poškodenia rušňa.

 

08.02.2014

19:46 h

Výh. Papraď – Poriadie

Počas jazdy Os 3112 zrazil srnu. Na rušni ohnutý pluh.

 

08.02.2014

22:30 h

Piešťany

Dozorca dopravne našiel v podchode zraneného muža. Privolaná RZP, ktorá muža odviezla na ošetrenie.

 

09.02.2014

04:08 h

Trenčín

Pri zisťovaní príčiny poruchy č.3 (PZZ nešlo zavrieť)  zistil návestný majster odlomenú časť rahna PZZ.

 

09.02.2014

04:25 h

Malacky

Rušňovodič od vl. 47713 hlásil pohyb neznámej osoby v koľajisku v priestore priecestia. Rušňovodič použitím rýchlobrzdy zabránil zrážke.

 

09.02.2014

19:13 h

Bratislava Odb. Vinohrady

V dôsledku obsadenia výhybkového obvodu výhybky č.16 došlo k náhlej zmene návestného znaku na vchodovom návestidle 2RL, čím došlo k jeho prejdeniu v polohe STOJ vlakom R 1508, a to celou súpravou. Uvedená udalosť nastala ako následok pokusu o krádež zariadenia infraštruktúry.

Zmeškanie:

1 os. Vlak/4 min.

09.02.2014

05:40h.

Tvrdošín – Nižná regionálnym dispečerom ZSSK nahlásená horiaca tráva pri trati.Požiar zlikvidovaný príslušníkmi ZHÚ Žilina a HaZZ Tvrdošín o 06:15 hod. Príčinu a zavinenie vyšetrujú príslušníci PZ SR ŽP Vrútky. Bez vplyvu na dopravu.

 

09.02.2014

15:05 h.

Kysucké Nové Mesto

Návestidlo 2L v km258,626. Pri vchode vl. Os 4174 nastala náhla zmena náv. znaku náv. 2L z návesti dovoľujúcej jazdu na návesť STOJ, pričom čelo vlaku zastavilo 10 m za úrovňou vchodového návestidla. Došlo k neoprávnenému pridržaniu závory pri sklápaní.

Zmeškanie:

1 os. Vlak/12 min

10.02.2014

03:40 h

Markušovce- Sp. Vlachy

Vlak Os 7801 zrazil srnu. Bez poškodenia rušňa.

 

10.02.2014

03:53 h

Kriváň- Lovinobaňa

1TK vlak R 801 zrazil srnu. Bez poškodenia rušňa.

 
Právne dokumenty