Železnice Slovenskej republiky


Nehodové udalosti a mimoriadnosti na tratiach ŽSR za 5. týždeň


04.02.2014

          ŽSR na svojich tratiach za 5. týždeň zaznamenali niekoľko tragických udalostí, o niektorých sme Vás už informovali v priebehu minulého týždňa. Pri týchto nehodách zomrelo päť osôb na mieste a ďalšia zomrela pri prevoze do nemocnice. Išlo o dve ženy, ktoré sa neoprávnene pohybovali v koľajisku. O život prišli aj štyria muži, jeden z nich spáchal samovraždu, ďalší muž prechádzal na bicykli cez zabezpečené železničné priecestie, kde ho zrazil vlak, tretia - invalidná osoba bola zrazená osobným vlakom taktiež na priecestí. Posledný muž zomrel po zrážke s rýchlikom medzi Košicami a Kostoľanmi nad Hornádom.  
Veľké šťastie mal vodič prechádzajúci cez železničné priecestie na škode Felícia, do ktorej narazil IC vlak. Muž bol odvezený do nemocnice. Kvôli nehode meškalo spolu 18 vlakov.  
Pri Košiciach musela dvakrát zasahovať policajná hliadka,  kde boli nahlásené dva prípady údajných samovrahov a v týchto miestach bola z preventívnych dôvodov taktiež obmedzená rýchlosť vlakov.
Mimoriadne nebezpečná situácia sa odohrala v nedeľu na železničnej stanici v Handlovej,  kde ozbrojený muž strieľal zo zbrane, avšak následne bol zadržaný a odvedený privolanou policajnou hliadkou. 
V priebehu týždňa sme zaznamenali dve nehody -  nárazy auta do majetku ŽSR. V prvom prípade išlo o náraz do stĺpa elektrického vedenia, čím došlo k prerušeniu napájania PZZ (priecestného zabezpečovacieho zariadenia) a následne musel byť využitý náhradný zdroj pre plynulú prevádzku železničnej dopravy. V druhom prípade išlo o vodiča osobného motorového vozidla ktorý narazil a poškodil betónové oplotenie stanice.
Pretrvávajúce problémy  vandalizmu, ale  aj krádeží sa neustále objavujú na celom území Slovenska, a len veľmi ťažko sa darí eliminovať ich a odhaľovať páchateľov.  V Bratislave bolo zistené poškodenie prívodných káblov na PZZ ale taktiež aj krádež dverí z káblovej skrine.  Neznámymi páchateľmi boli zlomené dve rahná na železničných priecestiach v Čadci, v tomto prípade ide o nemalé finančné škody. V Tisovci zasa zistil zamestnanec ŽSR odcudzený kábel dlhý cca 60m. 
Na železničných tratiach sme zaznamenali 16 prípadov zrážky  vlaku s lesnou zverou (väčšinou ide o srny, v jednom prípade išlo o zrazeného koňa), v dvoch prípadoch boli poškodené pluhy na rušňoch. 

Kategorizované udalosti
(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky
(meškanie/prerušenie)

27.01.2014
09:19 h

Kamenica n/Cirochou – Humenné
Vlak Os 9428 zrazil a usmrtil civilnú osobu (ženu).

Zmeškané:
Os - 55 minút
3 vlaky/65 minút
Doprava prerušená od 09.19 – 10.19h.

28.01.2014
06:40 h

Sládkovičovo  - Senec
Vlak R 874 zrazil a usmrtil civilnú osobu (ženu).

Zmeškané:
R - 141 minút
18 vlakov/735

28.01.2014
13:22 h

Bratislava Nové Mesto  - Podunajské Biskupice
Os 4325 na priecestí zrazil a zranil civilnú osobu, (invalid na vozíku).

Zmeškané:
OS - 94 minút
18 vlakov/735
Doprava prerušená od 13:22 – 14:48h.

28.01.2014
17:50 h

Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice,
Pri jazde vlaku Rv 77941 došlo k zrážke s cyklistom na priecestí. Cyklista pri prevoze do nemocnice podľahol zraneniam.

 

Následky:
doprava prerušená od 17:50 – 19:30 h;
Odrieknuté vlaky: Os 4342; Os 4341 ; Os 4343 
NAD v úseku Pod. Biskupice – Brat. N. Mesto a späť pri vlakoch: Os 4340; 4341; 4345 

28.01.2014
20:23 h

Zlatovce
Počas jazdy vlaku po 101. koľaji počul rušňovodič vlaku Pn 1.nsl. 41601 náraz do bočnej strany rušňa. Po zastavení v Trenčíne zistil ohnuté schodíky na zadnom stanovišti a stopy krvi na tretej osi. Vzápätí vlak Os 3022 ohlásil usmrtenú osobu v Zlatovciach (muž – samovražda). 

Následky:
počas vyšetrovania do 23:59h obmedzená rýchlosť vlakov  po susedných koľajach popri miesta udalosti: 103. koľaj =30 km/h; 102.koľaj = 20 km/h ; vlak Pn 1.nsl. 41601 zmeškaný +215´.

30.01.2014
15:13 h.

Púchov- Považská Bystrica,
Na priecestí došlo ku zrážke vlaku IC 505 s CMV škoda Felícia. Vlak R 609 zastavil na zastávke Milochov na prestup cestujúcich z IC 505, došlo k zmeškaniu vlakov: IC 504,R 608,Ex 220,Os 3914 po cca 40´. Ku zraneniu osôb nedošlo.

Zmeškanie:
18 vlakov/1053 minút
Doprava prerušená od 15:13 – 16:05 hod.

01.02.2014
18:10 h

Košice – Kostoľany nad Hornádom, 
Počas jazdy vlaku R 440 došlo k zrazeniu a usmrteniu osoby nezistenej totožnosti (muž). 

Prerušená doprava od 18:10 – 19:18 h. Od 19:18 – 20:38 h. obojsmerná jazda vlakov jednej koľaji.
Zmeškaných:
8 vlakov/492 minút.

 

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky
(
meškanie/prerušenie)

27.01.2014
14:16 h

Považská Bystrica – Považská Teplá,
Rušňovodič R 607 zbadal usmrtenú srnku v koľajisku.

27.01.2014
17:53 h

Jablonov nad Turňou – Hrhov,
Počas jazdy vlaku R 813 došlo k zrazeniu lane.

27.01.2014
19:25 h

Hronská Dúbrava – Kozelník,
Vlak Os 6113 zrazil srnu.

28.01.2014
04:50 h

Liptovská Teplá – Ružomberok,
vlak Os 7832 zrazil laň.

28.01.2014
17:00 h

Košice – Kostoľany n/Hornádom
Na 1. a 2. traťovej koľaji na žiadosť policajného zboru ŽP Košice obmedzená rýchlosť vlakov = 30 km/h, pre údajného samovraha v bližšie neurčenom km.

28.01.2014
17:03 h

Krásna n/Hornádom – Nižná Myšľa
REX 909 zrazil srnu. Rušeň má poškodený pluh.

28.01.2014
18:32 h

Šarišské Lúky – Kapušany pri Prešove
Os 9217 zrazil laň. Rušeň má poškodený pluh.

28.01.2014
21:53 h

Jablonov n/Turňou
R 815 zrazil laň.

28.01.2014
23:14 h

Kapušany pri Prešove – Šarišské Lúky
Os 9220 zrazil srnu.

29.1.2014
09:45 h

Bratislava Petržalka
Elektrodispečer ohlásil krádež dverí z káblovej skrine č.5 a celej káblovej skrine č.6. Páchateľ neznámy. Ohlásené ŽP PZ Bratislava, ktorá prípad šetrí.

29.01.2014
14:18 h

Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice
Vandalizmus -  zistené poškodené prívodné káble na PZZ. Ohlásené  ŽP PZ Bratislava, ktorá prípad šetrí.

Zmeškanie:
15 vlakov/32 minút

29.01.2014
14:30 h

Chynorany – Rybany,
Výpravca ŽST Chynorany telefonicky ohlásil, že v uvedenom čase  došlo k narazeniu  auta do stĺpa elektrického vedenia , došlo k prerušeniu napájania PZZ a následnému napájaniu z náhradného zdroja.

29.01.2014
17:49 h

Podolínec – St. Ľubovňa,
Os 8319 zrazil lesnú zver (nezistená ) , poškodený rušeň, bez meškania vlaku.

30.01.2014
06:05 h

Zohor,
Nahlásený pohyb podozrivých osôb v objekte napájacej stanice- podozrenie na krádež. Nahlásené ŽP Bratislava.

30.01.2014
17:20 h

Bratislava východ,
Dozorca prevádzky I. ohlásil neprispôsobivého občana, zdržiavajúceho sa v čakárni pre cestujúcich ŽST Bratislava Rača a obťažoval cestujúcich.

 

31.01.2014
17:20 h

Humenné – Koškovce,
Vlak Os 8966 zrazil srnku.

31.01.2014
14:00 h

Čadca – Čierne pri Čadci
Priecestie – zlomené rahno neznámym páchateľom.

31.01.2014
22:00 h

Čadca – Čierne pri Čadci
Priecestie – vyrazené rahno neznámym páchateľom.

01.02.2014
04:20 h

Hanušovce n/Topľou – Nemcovce,
Os 9102 zrazil srnu.

Poškodený rušeň.

01.02.2014
06:27 h

Lužianky – Nitra
Rušňovodič vlaku Os 5000 spozoroval zrazeného koňa neznámym vlakom.

01.02.2014
06:45 h

Kraľovany – Ľubochňa
Návestidlo AB č.2970,  počas odstraňovania poruchy zistené rozbité sklo zeleného filtra – vandalizmus.

01.02.2014
12:30 h

Čadca – Čierne pri Čadci
Priecestie v km 4,465. Z kamerového systému zistené poškodenie priecestia (uvoľnené rahno z otočného kĺbu) cestnou návesnou súpravou.

01.02.2014
13.10 h

Košice
Privolaná hliadka PZ ŽP Košice k civilnej osobe, ktorá sa vyhrážala samovraždou.

01.02.2014
17:20 h

Udavské – Humenné
Vlak Os 8966 počas jazdy zrazil srnku.

02.02.2014
04:45 h

Handlová – Chrenovec 
 Vlak Os 5600 zrazil srnu.

02.02.2014
04:50 h

Zlaté Moravce
Vodič osobného motorového vozidla narazil do betónového oplotenia stanice a poškodil dve polia a jeden stĺpik.

02.02.2014
04:55 h

Banská Štiavnica 
Rušňovodič vlaku Os 6104 pri obhliadke rušňa zistil krádež nafty cca 100 l.

02.02.2014

Chrenovec – Handlová
Vlak Os 5600 zrazil srnku. Následný vlak Os 5601 pri opätovnom náraze do usmrtenej srnky poškodil rušeň.

Poškodený rušeň.
Zmeškanie:
5 vlakov/203minút

02.02.2014
09:30 h

Tisovec
Počas odstraňovania poruchy č. 1, zistil návestný majster odcudzený kábel cca 60m.

02.02.2014
10:00 h

Kozárovce
Zistená zrazená srna v 1. staničnej koľaji nezisteným vlakom.

02.02.2014
23:00 h

Handlová
Privolaná hliadka PZ SR k mužovi, ktorý chodil po stanici a strieľal zo zbrane. Zadržaný a odvedený hliadkou.Právne dokumenty