Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Železničná zastávka Ružomberok-Rybárpole

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


29.01.2014

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o zodpovedanie nižšie uvedených otázok týkajúcich sa železničnej zastávky Ružomberok-Rybárpole na trati c. 180 a podchodu súvisiaceho s touto zastávkou: Ako vnímate súčasný nelichotivý vzhľad objektu tejto zastávky -opadané omietky, kompletne pomaľovaná fasáda grafitti a pod., resp. máte vedomosť o tomto stave? Plánujete tento stav v dohľadnej dobe riešiť? Ak áno ako a v akom časovom horizonte a s akými nákladmi? Čo všetko by malo byť predmetom obnovovacích prác?
Podchod pri žel. zastávke: Viete o nevábnom vzhľade útrob podchodu? Je aj tento stav dôvodom prečo ho ľudia nevyužívajú a radšej prechádzajú priamo cez železničné priecestie? Kedy bol podchod naposledy rekonštruovaný a s akými nákladmi? Máte nejaké možnosti ako zabrániť devastovaniu tohto majetku železníc? Mali ste nejaké rokovania s Mestom Ružomberok ohľadne prevádzky podchodu a s akým výsledkom? Plánujete nejaké opatrenia, aby bol podchod viac využívaný verejnosťou, keď bolo nedávno na jeho obnovu vynaložených značné množstvo financií?
Vzhľad budovy zastávky Ružomberok – Rybárpole samozrejme poznáme a v rámci kapacitných a finančných možností túto situáciu riešime (náter strechy, opravy žľabov a pod.). Kompletná oprava fasády a ďalších častí objektu si vyžaduje investičné prostriedky a práce väčšieho rozsahu.
V súčasnosti rozbiehame na ŽSR projekt zlepšenia štandardov staníc, ktorý sa bude postupne rozširovať aj  na zastávky. Súčasný stav určite plánujeme v rámci tohto projektu komplexne riešiť. Časový horizont je závislý na množstve pridelených finančných prostriedkov. Riešenie situácie v menších etapách plánujeme aj v rokoch 2014 – 2015 tak, aby sa celkový vzhľad objektu vylepšil.
Stav podchodu Ružomberok –Rybárpole v km 282,570 poznáme. Na podchode bola v roku 2007 vykonaná  komplexná rekonštrukcia v celkovej hodnote 50 000 EUR. Nie je v našich silách zabrániť devastovaniu podchodu miestnym neprispôsobivým obyvateľstvom.  Pri akejkoľvek oprave napr. výmena mreží rigolu v podchode ... za 2 dni sú odcudzené, to isté grafity a podobne.
Čo sa týka využitia  podchodu, obyvatelia si hľadajú jednoduchšiu cestu a to je prechodom cez priecestie, bez ohľadu na stav podchodu.
K postupnému zavádzaniu štandardov - železničné stanice, uvádzame:
ŽSR si plne uvedomujú, že súčasný stav a úroveň niektorých železničných staníc nespĺňa kritériá modernej stanice tretieho tisícročia. Dôvodov je niekoľko – predovšetkým je to vek staníc, ktorý v prevažnej miere dosahuje 50 až 80 rokov, máme aj stanice vyše storočné. Navyše samotné budovy železničných staníc nie je možné rekonštruovať s využitím eurofondov. ŽSR si uvedomujú potrebu komplexného riešenia, ktoré by mal priniesť práve projekt postupného zavádzania štandardov železničných staníc.  Cieľom projektu  je zvýšenie kvality infraštruktúry pre cestujúcu verejnosť, ako aj správy a údržby železničnej infraštruktúry. 
ŽSR na základe uvedeného projektu v priebehu roku 2014 začnú s postupným zavádzaním štandardov v 57 železničných staniciach.  V zmysle uvedeného projektu musia byť tieto štandardy zrealizované podľa typu štandardu od 1.1. 2015 (vybavenosť železničných staníc lavičkami, WC, vykurovacími telesami), 1.1. 2016, resp. 31.12. 2016  (vzhľad a funkčnosť budov železničných staníc). ŽSR aktuálne pripravujú analýzu personálnych, technických, technologických a finančných nárokov, ako aj presný časový harmonogram konkrétnych činností a postupov.
Táto by mala byť hotová na konci prvého štvrťroka 2014. Z uvedeného dôvodu sú Vaše detailné otázky nateraz predčasné.
Právne dokumenty