Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Železničné priecestie v Nižnej nad Oravou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


10.01.2014

Dobrý deň, chceme Vás požiadať o informáciu ohľadom železničného priecestia v Nižnej nad Oravou. Už v minulom roku bola požiadavka na rekonštrukciu priecestia (pri hlavnej železničnej stanici) a zvýšenie bezpečnosti chodcov - priamo cez priecestie prechádzajú chodci, keďže je to jediná trasa, ktorou sa dá prejsť od železničnej a autobusovej stanice na druhú stranu hlavnej cesty. Súčasťou žiadosti bolo vybudovanie chodníka v niektorej časti priecestia. Podľa vtedajších informácií sa dá bezpečnosť chodcov zvýšiť len vybudovaním nadchodu alebo podchodu pre chodcov. Plánuje sa s takouto investíciou na tomto priecestí? Alebo ako inak idú železnice riešiť tento problém? 
Priecestie v km 46,239 železničnej trate Kraľovany – Trstená v obci Nižná, šírky priecestia 14,0 m, uhol kríženia 90°, vozovka na priecestí je asfaltová, na priecestí je priecestné zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie PZS 2 – svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie bez závor. 3.10.2012 bola vykonaná 5-ročná prehliadka, kedy bola vznesená požiadavka OcÚ Nižná na zriadenia chodníka pre peších o šírke 1,5 m. V minulosti sa na obecnom úrade rokovalo o zriadení samostatného priechodu vzdialeného od predmetného priecestia cca 5 m smerom do Kraľovian, čo bolo zo strany ŽSR zamietnuté. Doteraz nie sú vybudované chodníky k priecestiu. Rozšírenie priecestia o chodník by si vyžadovalo premiestnenie výstražníka PZZ, prípadne osadenie samostatných výstražníkov pre chodník, vybúranie súčasnej asfaltovej vozovky, výmenu podkladníc a koľajníc tvoriacich žliabok, v mieste rozšírenia priecestia pravdepodobne aj výmena podvalov a položenie novej vozovky. 
Vzhľadom na parametre priecestia (šírka 14 m) a nízku intenzitu dopravy je podľa nášho názoru toto riešenie zbytočné.
Právne dokumenty