Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR/cestovné lístky/toalety

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


07.01.2014

Dobrý deň, podľa nášho telefonického rozhovoru Vás prosím o vyjadrenie k tomu, komu patria toalety na železničných staniciach, prečo platia za ne aj ľudia, ktorí si zaplatili za cestovný lístok.
Toalety sa v železničných staniciach prenajímajú súkromným firmám, ktoré sa starajú o prevádzku, poriadok, hygienu a hygienické potreby. Keďže ide o finančne nákladnú záležitosť, tak si vyberajú poplatky za použitie WC. ŽSR nemajú kapacity na to, aby sa o WC starali vyčlenení zamestnanci a ani financie. Ak by zostali bez dozoru, boli by okamžite zdevastované a znečistené a pre cestujúcu verejnosť úplne nepoužiteľné. V minulosti  (začiatky 90-tych rokoch) boli WC prenajaté súkromným spoločnostiam a od platby boli oslobodení cestujúci s platným lístkom (režinkami). Prenájmy boli vykonané  v dôsledku organizačných zmien v rámci železničného sektora a redukcie zamestnancov staníc v rámci úsporných opatrení. Následne spoločnosti žiadali spoplatnenie všetkých "abonentov" na vykrytie vlastných prevádzkových nákladov. V súčasnej dobe sú WC  v nájme len v staniciach s väčším počtom cestujúcich, v staniciach kde nie je o ich prenájom záujem sú v správe ŽSR ale vzhľadom na nemožnosť stáleho dohľadu dochádza k ich pravidelnej devastácii (krádeže zariadení alebo ich poškodzovanie). Preto táto forma ich nájmu je pre ŽSR zatiaľ najvhodnejšia. V súčasnosti je obdobný trend všade v Európe aj na železničných staniciach (v niektorých prípadoch je možné lístok za použitie WC uplatniť ako poukážku na preplatenie služieb na stanici).
Právne dokumenty