Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Modernizácia železničnej trate Trnava–Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa“ (Piešťany–Nové Mesto nad Váhom)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h, II.etapa, úsek Piešťany – Nové Mesto nad Váhom
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č. 2004 SK 16 C PT 001 23.12.2004      
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.          
Zmeny rozhodnutia č.                             
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 66 093 840,00 23 222 160,00 - 89 316 000,00
Mena -
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie "S K Nové Mesto", zastúpené spoločnosťou Doprastav, a.s. 3 568 275 273,95 SKK stavebné práce 20.03.2006
Združenie Geotechnika - SGS 122 403 000 SKK stavebný dozor 22.05.2006
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       01.03.2006
Začiatok realizácie projektu:                                                       20.03.2006
Predpokladané ukončenie projektu: 31.03.2009 – práce, 23.08.2009 - dozor
Ukončenie projektu:  31.03.2009 - práce
Popis projektu a jeho prínosy:
Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie (konečný)
Všetky stavebné práce boli ukončené.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  66 093 840,00 23 222 160,00   41 964 114,60   131 280 114,60
Mena    


Právne dokumenty