Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica s Českom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


02.02.2017

ŽSR pokračujú v pláne modernizovať železničný koridor smerom od Bratislavy na západ, k štátnej hranici s Českou republikou. Dňa 27. januára zaslali oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže na modernizáciu železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR do Vestníka verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie.  

Uvedená modernizácia bude financovaná z prostriedkov fondu CEF (Connecting Europe Facility-Nástroj na prepojenie Európy), fond Európskej únie v rámci nástroja na prepájanie Európy a štátneho rozpočtu. Ide o líniovú stavbu slovenskej časti Paneurópskeho železničného koridoru Orient/východné Stredomorie číslo IV (siet TEN-T Core), ktorého súčasťou je aj medzinárodný európsky koridor Route of Rail Freight Corridor 7 (Koridor železničnej nákladnej dopravy RFC 7). 

Predpokladaná hodnota zákazky je 305 035 160,00 EUR bez DPH a bola stanovená na základe Štúdie realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hranica Slovenská republika/Česká republika - Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko. 

Doba realizácie je stanovená na 38 mesiacov.
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 500 000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 20.03.2017. 

Modernizácia sa týka viacerých úsekov železničnej trate č.110 (Bratislava – Kúty - štátna hranica SR/ČR - Lanžhot ČR). V rámci siete ŽSR ide o úsek trate Devínska Nová Ves (mimo*) – štátna hranica SR/ČR. 

Dielo: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR", ktorý má celkovú dĺžku 57 km, bude rozdelený do dvoch etáp výstavby. Po zavŕšení modernizácie železničnej trate budú vlaky môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. 

Zo stavebného hľadiska je dielo delené na 2 samostatné celky (stavby) a päť úsekov:

Stavba A: Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Stavba B: Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR 

Stavba A:

- Úsek A.1: DNV (mimo) - Malacky (sžkm 1,384 - sžkm 25,670)
- Úsek A.2: Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR (sžkm 68,090 - 74,900) 

Stavba B:  Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR
- Úsek B.1: DNV (mimo) -Malacky (sžkm 1,384 - sžkm 25,670)
- Úsek B.2: Malacky (mimo) - Kúty (sžkm 25,670 - 68,090)
- Úsek B.3: Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR (sžkm 68,090 - 74,900)

*mimo znamená, že sa nerealizuje modernizácia železničnej stanice. 

Kapacitné údaje:

dĺžka prvého modernizovaného úseku: 31,622 km
nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14 ks
nové cestné mosty, nadjazdy a podjazdy: 7 ks
podchody (pre cestujúcich, verejné): 3 ks

Právne dokumenty