Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: STOP VRECKOVÝM ZLODEJOM!

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


26.03.2021

S príchodom veľkonočných sviatkov obvykle prichádzalo k zvýšenému počtu krádeží na železničných staniciach. Policajný zbor v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) od 26. marca podporili preventívnu kampaň STOP VRECKOVÝM ZLODEJOM! Ide o slovenskú verziu celoeurópskej kampane STOP PICKPOCKETS!

Hlavnou myšlienkou kampane je zvýšenie povedomia verejnosti o metódach tzv. vreckových zlodejov, ktorí využívajú rôzne triky na páchanie tejto protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k jej predchádzaniu. Jednotné logo kampane, ktoré sa nachádza na rôznych materiáloch kampane, bude rozšírené nielen v online priestore, ale aj v priestoroch železničných staníc v rôznych európskych krajinách a bude tak cestujúcim pripomínať podstatu kampane.

Viceprezident Policajného zboru gen. Róbert Bozalka: „Vreckoví zlodeji sú, bohužiaľ, od nepamäti súčasťou železničnej dopravy. Policajný zbor sa tomuto problému venuje na dennej báze, avšak najúčinnejšou prevenciou je obozretnosť od samotných cestujúcich. Vreckoví zlodeji sa snažia vymýšľať rôzne techniky klamstiev, ktorými svoju obeť zmanipulujú a poľahky sa tak dostanú k hotovosti alebo k iným cennostiam. Vítame preto medzinárodnú preventívnu kampaň, ktorá pútavým spôsobom predstavuje časť z techník kriminálnikov. Aktívne sa do jej propagácie zapojíme a budeme sa snažiť aj takouto cestou pomáhať a ochraňovať občanov Slovenskej republiky, ktorí si za spôsob dopravy vybrali železnice."

K infraštruktúre ŽSR patria aj budovy železničných staníc a nástupištia, kde prichádza ku krádežiam. Táto preventívna kampaň upozorňuje cestujúcu verejnosť na potenciálne nebezpečenstvo hravou formou, ktorá je dobre zapamätateľná. Verím, že vďaka spoločným preventívnym aktivitám a obozretným cestujúcim sa nám do budúcnosti podarí znížiť krádeže na minimum“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Celá kampaň je postavená na farebných postavičkách, ktoré predstavujú rôzne spôsoby páchania tzv. vreckových krádeží. Prvá fáza sa bude realizovať v období od 26. marca 2021 do 2. apríla 2021 s dôrazom na cestujúcich v železničnej doprave, ale prostredníctvom sociálnych sietí zasiahne aj širokú verejnosť. Vytvorila ju nemecká Spolková polícia s podporou RAILPOL-u – Európskej asociácie železničných polície a EUCPN – Európskej sieti na predchádzanie trestnej činnosti s cieľom eliminácie krádeží na osobách. K dispozícií je aj webová stránka www.stop-pickpockets.eu s informáciami ako predchádzať tzv. vreckovým krádežiam.

V roku 2020 bolo celkovo ku škode cestujúcej verejnosti v železničnej doprave spáchaných  266 krádeží a v roku 2019 bolo týchto skutkov 308. Z uvedeného počtu bolo v roku 2020 vo vlakoch spáchaných 117 krádeží a 133 krádeží na železničných staniciach, 6 skutkov bolo spáchaných na nástupištiach a 10 skutkov na iných miestach.

V rámci predchádzania aj takýmto krádežiam na osobách a krádežiam batožiny cestujúcej verejnosti a za účelom zvýšenia dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou cestujúcej verejnosti, ako aj z dôvodu zvýšenia dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou železničnej dopravy a plnenia ďalších úloh vykonávajú príslušníci Policajného zboru služby železničnej polície Policajného zboru hliadkovú službu nielen na železničných staniciach a v ich okolí, ale aj vo vlakoch osobnej prepravy, či už v rámci vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením pandémie ochorenia Covid-19 je v tejto prvej fáze celoeurópskej preventívnej kampane na Slovensku zvolená prevažne bezkontaktná forma preventívnej kampane a jej medializácia bude prebiehať na sociálnych sieťach Policajného zboru a Železníc Slovenskej republiky, ako aj formou umiestnenia plagátov v priestoroch železničných staníc.

Je potrebné upozorniť na to, že takéto správanie nemajú páchatelia uvedených skutkov iba v železničnej doprave, ale aj vo všetkých ostatných druhoch verejnej dopravy a tiež na verejných priestranstvách, kde sa vyskytuje zvýšený počet osôb.Právne dokumenty