Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Rozpracovanosť jednotlivých projektov TIOP

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


04.05.2020

Evidujete nejaký posun vo veci architektonickej súťaže na Hlavnú stanicu, prípadne v tendroch na ďalšie stanice dopravného uzlu Bratislava? (Ružinov, Vrakuňa,...)​ Podľa  našich informácií ste sa na  tému riešenia dopravy v hlavnom meste  stretli s novým ministrom dopravy, ktorý tiež preferuje alternatívu s Filiálkou. Viete to potvrdiť vyvrátiť?

Železnice Slovenskej republiky ešte pred vyhlásením núdzového stavu vstúpili v súvislosti s architektonickou, resp. urbanistickou štúdiou a budovaním TIOPov na území Bratislavy do rokovaní s hlavným mestom SR Bratislava. Boli vytvorené spoločné pracovné skupiny a komisie, avšak na ich činnosť majú v súčasnosti výrazný vplyv opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia COVID-19 v SR.

Rozpracovanosť jednotlivých projektov TIOPov:

TIOP 2 – Lamačská Brána (Bory)

 • Vypracovaná projektová dokumentácia v stupni DÚR
 • Právoplatné územné rozhodnutie (platnosť do 2024)
 • Realizácia podľa podmienok žltého FIDIC-u (naprojektuj – postav)
 • Financovanie PD a realizácie z fondov OPII (Prioritná os 3 – Verejná doprava)
 • Termín realizácie: 12/2023

TIOP 3 – Patrónka / Železná studienka

 • Vypracovaná projektová dokumentácia v stupni DÚR (pre lokalitu Patrónka)
 • Bez právoplatného územného rozhodnutia
 • Štúdia uzla Bratislava odporúča jednu z lokalít Patrónka alebo Železná studienka
 • Nasledujúce kroky: komunikácia s MDV SR

TIOP 6 – Ružinov

 • Z dôvodu zmeny usporiadania zastávky vznikla potreba vypracovania projektovej dokumentácie a získania nového územného rozhodnutia
 • TIOP rozdelený na 2 časti – i) zastávka, ii) odbočka
 • Financovanie PD (okrem DÚR) a realizácie z fondov OPII (Prioritná os 3 – Verejná doprava)
 • Termín realizácie: 12/2023

TIOP 7 – Vrakuňa

 • Realizácia podľa podmienok žltého FIDIC-u (naprojektuj – postav)
 • Financovanie PD a realizácie z fondov OPII (Prioritná os 3 – Verejná doprava)
 • Termín realizácie: 2022


Právne dokumenty