Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Stanica ŽSR - Bratislava - Lamačská brána VO

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


21.02.2020

Pekný deň, informácia z roku 2015:

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú výstavbu novej stanice pri nákupnom centre Bory Mall medzi bratislavskými mestskými časťami Dúbravka a Lamač. Je jedným z plánovaných siedmich prestupných terminálov integrovanej dopravy v meste.

OTÁZKA: V akom štádiu je projekt a kedy sa začne realizovať? Prečo mešká?

Na stavbu "TIOP č. 2: Bratislava - Lamačská brána VO" bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29. decembra 2015.  Vzhľadom na odvolania viacerých účastníkov konania nenadobudlo právoplatnosť a rozhodnutím Okresného úradu Bratislava bolo zrušené. Následne bol projekt terminálu prepracovaný a zo stavby bolo vypustené plánované záchytné parkovisko. Rozhodnutie o umiestnení stavby na terminál bez parkoviska bolo vydané 05. decembra 2018 a právoplatnosť nadobudlo 03. júla 2019. Vyhlásenie verejnej súťaže na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby a následnú realizáciu stavby je plánované na apríl 2020. Začiatok realizácie je odhadovaný na apríl 2022.Právne dokumenty