Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Rekonštrukcia zubačky Štrba - Štrbské Pleso

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


19.09.2019

Vedeli by ste mi povedať prečo sa súťažné podklady na rekonštrukciu zubačky menili niekoľkokrát? Neviete na kedy sa očakávajú ďalšie termíny, prípadne začiatok rekonštrukcie a ako to ovplyvní premávku na tom úseku? 

Súťažné podklady na predmet zákazky „Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso“ boli počas trvania verejnej súťaže menené len raz, a to na základe vysvetlenia informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (vysvetlenie zo dňa 11.09.2019). Predmetom ostatných uverejnení aktualizovaného znenia súťažných podkladov bola len úprava obchodného mena obstarávateľa a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, resp. zmena termínu otvárania ponúk. Termíny plnenia a začiatok rekonštrukcie závisí od ukončenia procesu obstarávania a uzatvorenia zmluvy s úspešnými uchádzačom. Počas rekonštrukcie bude úspešnému uchádzačovi schválená nepretržitá výluka železničnej dopravy v maximálnom trvaní sedem mesiacov.Právne dokumenty