Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Práce na tuneli Diel, Milochov a premostenie Nosickej priehrady

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


04.06.2019

Dobrý deň pripravujem článok o postupe rekonštrukcie železnice v úseku Púchov – Považská Bystrica. Prosím o informácie k téme.

1. Zaujímalo by ma v akom štádiu sú práce, ako stavbári pokračujú s výstavbou násypu, mostov , cestných nadjazdov v Nosiciach a Nimnici.

Aktuálne prebieha budovanie násypu telesa železničného spodku pre novú železničnú trať na ostrove v Nosiciach. Jeho dokončenie predpokladáme do konca roka 2019. V súčasnosti zostáva naviezť do násypu cca 140 000 m3 materiálu.

V zimnej prestávke 2019/2020 bude zemné teleso konsolidovať. V roku 2020 bude zrealizovaná sanačná vrstva v korune násypu.

Hlavné mostné objekty v sú v nasledovnom stave rozostavanosti:

  • SO 44.33.11 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKÝM KANÁLOM – práce pokračujú na realizácii nosnej oceľovej konštrukcii (NOK č.2) montáž podpornej konštrukcie pod oblúky.
  • SO 44.33.18 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD VÁHOM – dokončená je hrubá stavba mosta, prebiehajú práce na príslušenstve mosta (osvetlenie komory mosta, káblové žľaby, izolácie mostovky, zjednocujúce nátery, odvodnenie mosta)
  • SO 44.33.21.1 PÚCHOV – POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU – prebiehajú práce na vodorovnej nosnej konštrukcii (NK), hlavné práce sú armovanie, debnenie, betonáže, predpínanie tvrdej výstuže. Súbežne prebiehajú práce na príslušenstve mosta – odvodnenie, zjednocujúce nátery, budovanie pylónov mosta a odkop dočasného násypu.

Všetky mosty musia prejsť statickými a dynamickými skúškami. Skúšky je plánované realizovať v priebehu roka 2020.

2. Je tunel diel už vyrazený ? Aké práce na ňom prebiehajú?

Celková dĺžka tunela Diel v osi tunela je 1 082 m, razená časť tunela je dĺžky 1 050m.  V mesiaci máj 2 019 bol prerazený. Prerazenie bolo limitované prácami na Východnom portáli tunela.

V súčasnosti sa vykonávajú armovacie a betonárske práce na definitívnom (sekundárnom) ostení.

3. V akom štádiu je razenie tunela Milochov?

Tunel Milochov má celkovú dĺžku v osi tunela 1 861 m. V razenej časti tunela dĺžky 1 770 m je od východného portálu vyrazený úsek v dĺžke 430 m. Od západného portálu je vyrazené 120 m.

Razenie tunela prebieha iba od východného portálu.

4. Ako pokračujú práce na premostení Nosickej priehrady medzi oboma tunelmi? Kedy sa spoja brehy?

Estakáda cez Nosickú priehradu prepojí oba brehy v predpokladanom termíne 09/2019. Nepretržitá výluka železničnej trate pre sprevádzkovanie úseku železničnej trate Púchov – výhybňa Milochov koľaj č. 1,  je plánovaná od 16.9.2020 do 31.12.2020.

5.Budú mať média v blízkej budúcnosti v súvislosti s dokončením tunela Diel možnosť navštíviť stavbu? Prípadne aj budovanie spomenutého premostenia?

Verejnosť stavbu tak značného rozsahu vníma a spoločným želaním všetkých je, aby stavba bola dokončená čím skôr a aby mohla slúžiť svojmu účelu. Stavba je v pravidelných termínoch navštevovaná internými aj externými auditmi a kontrolami priebehu stavby. Pohyb nepovolaných osôb na stavbe musí by pripravený a zabezpečený z hľadiska ich bezpečnosti a bezpečnosti zamestnancov na stavbe pracujúcich.

S návštevami z titulu informovania ŽSR súhlasia iba v prípadoch keď je takáto návšteva vopred zabezpečená po všetkých stránkach a odsúhlasená.Právne dokumenty