Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Vylúčenie železničnej prevádzky električky v Trenčianskej Teplej

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


14.06.2018

Z dôvodu havarijnej situácie, ktorá má za následok narušenie stability zemného telesa a bezprostredné ohrozenie vlakovej dopravy, ŽSR  dňom 12.6.2018 o 11.00 hod  vylúčili z prevádzky železničnú koľaj električky v úseku Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice.

Investor - obec Trenčianska Teplá pristúpila  z dôvodu havarijného stavu opory pri železničnej trati električky v Trenčianskej Teplej k zbúraniu starej konštrukcie mosta ponad potok Teplička. Pri rekonštrukčných prácach na cestnom moste v správe obce Trenčianska Teplá však došlo k narušeniu stability zemného telesa. Pôvodný zámer rekonštrukcie podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej jednotlivými zložkami ŽSR nemal stavebne zasahovať do zemného telesa  koľaje.

Počas rekonštrukčných prác zhotoviteľ zistil narušenie statiky jednej z opôr  mosta (tvoriacej zároveň oporný múr pod zemným telesom železničnej trate) a odokryl teleso opory, čím odstránil časť zemného telesa aj štrkového lôžka koľaje a narušil tým ich stabilitu – viď fotodokumentácia.

Zámer projektanta aj investora (obec Trenčianska Teplá ) je odstrániť oporu a nahradiť ju novou, tieto práce však z dôvodu ohrozenia bezpečnosti železničnej prevádzky nie je možné vykonávať za prevádzky.  Trať bude vylúčená až do obnovenia stability železničného spodku a zvršku. Konkrétne termíny sú však otázkou na investora, nie na ŽSR.

 Právne dokumenty