Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Rekonštrukcia železničnej stanice v Lučenci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


15.11.2017

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o aktuálne informácie k rekonštrukcii železničnej stanice v Lučenci, ktorá mala začať približne pred rokom.
Zaujímali by ma aktuálne informácie :


1. Sú už rekonštrukčné práce ukončené?


Termín ukončenia stavby bol 8.9.2017. Začiatkom augusta 2017 predložil zhotoviteľ žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby do decembra 2017 pre nepredvídané okolnosti, ktoré rekonštrukciu skomplikovali:
Ide napríklad o:
- úprava informačného systému – prevádzkovaný systém ALFA z roku 2000 nie je kompatibilný s naprojektovaným systémom REVOC
- železničný spodok – pri sanácii koľajového spodku bola skúškami zistená neúnosná pláň, preto bolo potrebné urobiť navyše odkopávku pláne a použiť geotextíliu a geomrežu
- museli sa meniť výšky a rozmiestnenie šácht z dôvodu kolízie s jestvujúcimi trasami káblov
- vo výpravnej budove sa oproti projektovej dokumentácii (PD) realizovali zmeny vedenia káblových vedení, navyše sa robí výmena výdajných okienok, výmena obkladu vestibulu, prívod vody ku kávomatom, zmena podlahy v kotolni, prekrytie rozvodov kúrenia sadrokartónom v miestnostiach prístupných cestujúcej verejnosti, a pod.
- pri realizácii budovy verejných WC bolo zistené, že dochádza k sadaniu uvedenej budovy a je potrebné zrealizovať oproti PD podkopanie základov budovy a následne ich podbetónovanie a zrealizovanie spevňovacieho nadzákladového múru s výstužou, zrealizovanie izolácie základov, zrealizovanie okapových chodníkov, schodísk a pod.

2. Ak nie, kedy je naplánované ukončenie – predpoklad ukončenia je koniec roka 2017.


Práce by mali byť skončené koncom roka 2017 (viac informácii je uvedených v predošlej odpovedi).
ŽSR cestou stavebného dozoru sledujú kvalitu prevedených prác, ako aj to, či požiadavky na dodatočné
práce a úpravy sú opodstatnené a v akej kvalite sa vykonávajú a či sú v súlade s projektom. V prípade,
že sa pri preberacom konaní objavia nedostatky, zhotoviteľ je povinný ich odstrániť. Na rekonštrukciu
sa vzťahuje záručná doba a možnosť reklamácie. Stavba však ešte nie je ani ukončená, ani neprebehlo
preberacie konanie. Rekonštrukcia prinesie zvýšenie kvality cestovania a poskytovaných služieb v ŽST
Lučenec.


3. Poprosím uviesť, čo všetko sa podarilo.


Predmetom kompletnej rekonštrukcie sú práce súvisiace s modernizáciou nástupíšť a prístupových komunikácií pre verejnosť, vybudovanie informačného systému pre cestujúcich, osvetlenie stanice, úprava exteriéru a interiéru staničnej budovy a budovy verejných WC, vykurovanie budov a úpravy na staničných koľajach.

4. Ak nie, poprosím uviesť, kde nastali nejaké problémy, komplikácie.


Ide o rekonštrukciu už jestvujúcej budovy železničnej stanice, nie o novostavbu. Pri tak rozsiahlej rekonštrukcii sa môže cestujúcim zdať, že pri vysokej frekvencii samotných cestujúcich a pracovníkov vykonávajúcich rekonštrukčné práce nie je ich bezpečnosť zaistená. Pracovníci v železničnej stanici však urobili všetko preto, aby železničná stanica nebola pre cestujúcich počas rekonštrukcie uzatvorená, aby doprava v tejto stanici nebola obmedzujúca pre cestujúcich (sú vyznačené tabule) a aby cestujúcich neohrozovala.


5. Koľko financií bolo použitých na rekonštrukciu stanice.


Celkový rozpočet stavby je cca 3 mil. €


6. Plánujete v blízkej budúcnosti zrekonštruovať aj iné stanice v okr. Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava.


Plánujú sa rekonštrukcie v železničných staniciach Rimavská Sobota, Jesenské a pravdepodobne Fiľakovo.

  Právne dokumenty