ŽSR Železničné telekomunikácie

Na stiahnutie


HLASOVá služba

Klasická telefónna linka 

Hlas cez internet

 

Internetové služby 

 

Okruhy  

 

PREHLÁSENIE