ŽSR Železničné telekomunikácie

Profil spoločnosti


Integrovaný poskytovateľ komplexných informačno-komunikačných služieb

Železničné telekomunikácie Bratislava (ďalej len ŽT) sú najväčšou vnútornou organizačnou jednotkou ŽSR poskytujúcou širokú paletu služieb z oblastí informatiky a telekomunikácií so zmluvne garantovanými parametrami kvality.

V poskytovaní služieb sa ŽT opierajú o odborné know–how, moderné technológie, viac ako 150 ročné skúsenosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, ale najmä o vlastnú zálohovanú optickú sieť, ktorá sa tiahne po celom území Slovenska s pripojením peeringových centier SIX, Sitel a prirodzene na zahraničných partnerov vo všetkých susedných krajinách.

Centralizované dátové sklady, serverové farmy, servisné, obchodné a ďalšie špecializované pracoviská ŽT sú regionálne rozmiestnené po celom území Slovenska tak, aby boli schopné rýchlo a kvalitne uspokojiť info-komunikačné potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.

ŽT vlastnia certifikát pre systém manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2009, udelený firmou EUROCERT na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.

Železničné telekomunikácie pôsobia v organizácii: Fórum pre komunikačné technológie (CTF).

Fórum pre komunikačné technológie

 

      Najvýznamnejšími zákazníkmi ŽT sú:

  • ŽSR,
  • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ďalšími významnými zákazníkmi je množstvo telekomunikačných operátorov a lokálnych poskytovateľov Internetu vrátane prevádzkovateľa akademickej siete SANET a ďalšie významné spoločnosti s decentralizovanou pôsobnosťou.

  • SANET
  • SWAN
  • SnailNet, s.r.o.
  • ...