ŽSR Železničné telekomunikácie

Hlas


HLASOVÉ SLUŽBY

ŽT Phone je produktová rada Železničných telekomunikácií, prostredníctvom ktorej Vám ponúkame plnohodnotnú hlasovú službu s vynikajúcimi volacími programami za bezkonkurenčných podmienok. Produkty hlasovej služby z produktovej rady ŽT Phone sa vyznačujú výhodnými tarifami, ktoré sú jednotné bez ohľadu na silnú alebo slabú prevádzku či volania miestne alebo medzimestské, čo pre zákazníkov ŽT znamená jednoduchú a prehľadnú fakturáciu.

Ponuku produktovej rady ŽT Phone tvoria volacie programy:

ŽT Base phone /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

16,27 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu

ŽT Home phone /pre domácnosti, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

8,30 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu

ŽT PBX /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

zdarma

⚫ mesačný paušál

265,22 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - pobočková ústredňa

cena dohodou

ŽT Rail phone /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

21,58 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania mimo sieť ŽSR - ŽT

nepovolené

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu

ŽT IP Base phone /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

16,27 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické/negeografické)

⚫ koncové zariadenie - IP telefón

v cene paušálu

ŽT IP Rail phone /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

21,58 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania mimo sieť ŽSR - ŽT

nepovolené

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické/negeografické)

⚫ koncové zariadenie - IP telefón

v cene paušálu

ŽT IP phone /pre domácnosti a firmy, hlas cez internet/

⚫ zriadenie

8,30 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál už od

11,29 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť v mesiacoch

bez viazanosti / 12 / 24

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické/negeografické)

⚫ koncové zariadenie - IP telefón

v cene paušálu

ŽT IP PBX /pre firmy, hlas cez internet/

⚫ zriadenie

dohodou

⚫ mesačný paušál - 3 kanály

89,46 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál - 9 kanálov

244,14 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál - 15 kanálov

369,95 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál - 21 kanálov

470,52 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál - 30 kanálov

597,49 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické/negeografické)

⚫ koncové zariadenie - IP pobočková ústredňa

cena dohodou

ŽT Flat phone /pre firmy, klasická telefónna linka/

⚫ zriadenie

16,27 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál

32,86 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí

neobmedzene

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť

bez viazanosti

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické)

⚫ koncové zariadenie - digitálny telefón

v cene paušálu

 

Podrobnejšie informácie o produktoch:

klasická telefónna linka

 

Produktový listStiahnuť

Všeobecné podmienky  Stiahnuť

Tarifa Stiahnuť

hlas cez internet

 

Produktový list Stiahnuť

Všeobecné podmienky  Stiahnuť

Tarifa Stiahnuť

 

Koncové zariadenia:

Návody na obsluhu telefónnych prístrojov