ŽSR Železničné telekomunikácie

Hotline - Service desk


Hotline - Service desk

Na Hotline - Service desk sa môže obrátiť existujúci zákazník pri poruche akejkoľvek info-komunikačnej služby poskytovanej od ŽT.

Nepretržite 24 hodín denne je zákazníkom ŽT k dispozícii tím špecialistov, ktorí väčšinu problémov riešia priamo so zákazníkom telefonicky, prípadne problém zaevidujú a po vyriešení Vás kontaktujú.

Hotline - Service desk

tel.:

(02) 2029 2727
(02) 2029 2000 - voľba "3"

email:

servicedesk@zsr.sk

Poznámka:
Informácie o predaji cestovných lístkov a vlakových spojoch v osobnej doprave Vám poskytnú dopravcovia.