ŽSR Železničné telekomunikácie

Service Desk


Service Desk

Service Desk, alebo jednotný bod kontaktu na podporu poskytovaných služieb od ŽT, kde základným SW nástrojom je produkt HP Service Manager s konfiguračnou databázou (CMDB) založenou na ITIL (IT Infrastructure Library) procesoch.

 

Service Desk prostredníctvom SW nástroja HP Service Manager zabezpečuje:

  • životný cyklus incidentov a požiadaviek,
  • podpora procesov pre IKT služby,
  • centralizované informácie pre včasnú identifikáciu a elimináciu výpadkov infraštruktúry,
  • zvýšenie dostupnosti kritických podnikových služieb.

V prostredí ŽSR je nasadený Service Desk a zabezpečuje služby pre interných a externých zákazníkov prostredníctvom: