ŽSR Železničné telekomunikácie

ŽT IP phone /pre domácnosti a firmy, hlas cez internet/


⚫ zriadenie

8,30 EUR bez DPH

⚫ mesačný paušál už od

11,29 EUR bez DPH

⚫ volania v sieti ŽSR - ŽT

neobmedzene

⚫ volania do pevných sietí už od

0,0332 EUR bez DPH / min.

⚫ volania do mob. sietí v SR už od

0,1627 EUR bez DPH / min.

⚫ viazanosť v mesiacoch

bez viazanosti / 12 / 24

⚫ prideľované telefónne číslo

pevné (geografické/negeografické)

⚫ koncové zariadenie - IP telefón

v cene paušálu