ŽSR Železničné telekomunikácie

Školiaca miestnosť - TERMINÁL


  • klimatizovaná školiaca miestnosť s 10 pracovnými stanicami
  • situovaná na prízemí - bezbariérový prístup
  • dataprojektor
  • biela magnetická tabuľa
  • flip chart
  • písacie potreby na tabuľu, papier
  • v prípade potreby technika ako videoprehrávač, PC, tlačiareň a pod.