ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Kalendár udalostí


Plánované termíny kvalifikačných skúšok na 1. polrok 2018

metóda / mesiac január február marec apríl máj jún júl
magnetická prášková (MT) 26 - - 16 - - 15
kapilárna (PT) - 2 - - 18 - -
ultrazvuková (UT) 25 - - 15 - - 14
vizuálna (VT) - 21 - 18 - - 25
rádiografická (RT) 31 - - 11 - - 20
vírivých prúdov (ET) - 14 - - 23 -  

Presný termín skúšky určí COO NSD po dohode so žiadateľom.