ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Kontakty


Ing. Vladimír Herda, CSc. 

Riaditeľ 

Kontakt

Tel.: 02/2029 5090, 0903 528 041
Fax: 041/229 1346
E-mail: vvuzza@zsr.sk, herda.vladimír@zsr.sk 
Adresa: Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Ing. Ján Urda

Námestník riaditeľa

Kontakt

Tel.: 041/229 1347, 0911 670 840
Fax: 041/229 1346
E-mail: urda.jan@zsr.sk 
Adresa: 1. mája 34, 010 02 Žilina