ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Dokumenty


  • Kvalifikácia a certifikácia osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach
  • Smernica pre vybavovanie odvolaní a sťažností
  • Cenník služieb COO NSD
  • Záväzná prihláška na kvalifikačné skúšky osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach
  • Žiadosť o personálnu certifikáciu pre nedeštruktívne skúšanie na dráhach
  • Vyšetrenie fyzickej spôsobilosti
  • Dohoda o informačnej spolupráci
  • Potvrdenie fyzickej spôsobilosti, praxe v NDT a informácia o činnosti v roku