ŽSR Železničná energetika

Odstávky


Informácie o prerušeniach DISTRIBÚCIE elektriny

Aktuálne oznamy o plánovaných odstávkach distribúcie elektrickej energie v lokalitách podľa pôsobností regionálnych distribučných sietí. 

Západoslovenský región:

V prípade prerušenia distribúcie zo strany nadradenej regionálnej distribučnej sústavy môžete vyhľadať lokalitu tu.

Stredoslovenský región:

V prípade prerušenia distribúcie zo strany nadradenej regionálnej distribučnej sústavy môžete vyhľadať lokalitu tu.

Východoslovenský región:

V prípade prerušenia distribúcie zo strany nadradenej regionálnej distribučnej sústavy môžete vyhľadať lokalitu tu.

 

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., § 31, písm. t), majú Železnice Slovenskej republiky povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, miestne obvyklým spôsobom a na svojom webovom sídle a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím.
V zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 236/2016, §3, písm. i) majú Železnice Slovenskej republiky povinnosť oznámiť skrátenie lehoty vypnutia, prípadne zrušenie plánovanej práce.

Hore